Afspraken

Afspraken voor behandeling kunnen worden gemaakt via mijn secretaresse Marjo de Vocht.
Zij is aanwezig op maandag en donderdag van 8.00 uur tot 15.30 uur en op dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur.

Telefoon: 0486-413426
Mail: secretariaat@saedtmanueletherapie.nl

U kunt natuurlijk ook langskomen op de praktijk.

Inloopspreekuur

Op donderdagavonden is er van 17.00 tot 17.45 uur inloopspreekuur. Kosten hiervan zijn €15,-- per consult. Tijdens het inloopspreekuur wordt minimaal vastgesteld wat het probleem is en wat er het beste mee kan gebeuren. U krijgt van mij een onafhankelijk advies!

Contracten met zorgverzekeraars

Mijn praktijk heeft bewust geen overeenkomsten met zorgverzekeraars. Indien u een restitutiepolis heeft afgesloten, worden behandelingen hier gedeeltelijk of volledig door uw verzekeraar vergoed. Raadpleeg uw polis of uw zorgverzekeraar om hierover duidelijkheid te krijgen. Als u telefonisch iets afspreekt met uw verzekeraar laat het dan altijd bevestigen bijv. via email!

Kwaliteit

Wij voeren bewust geen keurmerk zoals HKZ, Topzorg of Pluspraktijk. De door deze keurmerken gestelde eisen aan dossiervorming en herhaalde metingen door vragenlijsten zijn erg tijdrovend en dragen volgens ons niet bij aan een goede behandeling in onze praktijk.