Behandeling Maximale duur Kosten
Consult 30 minuten € 60,--
Kort consult inloopspreekuur 15 minuten € 15,--
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek met schriftelijk verslag aan verwijzer 30 minuten + (verslagtijd) € 80,--
Toeslag behandeling aan huis 30 minuten € 15,--
Verstrekt verbandmateriaal en kleine hulpmiddelen   €  5,--
Eenvoudige korte rapportages   € 45,--
Gecompliceerde rapportages   € 80,--

Afspraken

Afspraken voor behandeling kunnen worden gemaakt via secretaresse Marjo de Vocht. Zij is aanwezig op maandag en donderdag van 8.00 uur tot 15.30 uur en op dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur.
Telefoon: 0486 413426.
Mail: secretariaat@saedtmanueletherapie.nl
U kunt natuurlijk ook langskomen op de praktijk.

Inloopspreekuur

Op donderdagavonden is er van 17.00 tot 17.45 uur inloopspreekuur. Voor het inloopspreekuur wordt een normale behandeling gerekend. Er is door de tariefstructuur van de verzekeraars ook geen mogelijkheid dit anders te declareren. Tijdens het inloopspreekuur wordt minimaal vastgesteld wat het probleem is en wat er het beste mee kan gebeuren. U krijgt van mij een onafhankelijk advies!

Contracten met zorgverzekeraars

Mijn praktijk heeft bewust geen overeenkomsten met zorgverzekeraars. Indien u een restitutiepolis heeft afgesloten, worden mijn behandelingen gedeeltelijk of volledig door uw verzekeraar vergoed. Raadpleeg uw polis of uw zorgverzekeraar om hierover duidelijkheid te krijgen. Als u telefonisch iets afspreekt met uw verzekeraar, laat het dan altijd bevestigen bijv. via email!

Kwaliteit

Ik voer bewust geen keurmerk zoals HKZ, Topzorg of Pluspraktijk. De door deze keurmerken gestelde eisen aan dossiervorming en herhaalde metingen door vragenlijsten zijn erg tijdrovend en dragen volgens mij niet bij aan een goede behandeling in mijn praktijk.