• Saedt
    MANUELE THERAPIE
    Voor de patiënten
    en niet voor de verzekeraar

Manuele therapie

Pur sang

Docent Manuele Therapie

20 Jaar specialisatiecursussen / snijzaal voor manueel therapeuten

Kinder-manueeltherapie

Jarenlange ervaring in het onderzoeken en behandelen van zuigelingen

Waarom anders

De eisen van de zorgverzekeraar gingen ten koste van uw behandeltijd

SAEDT MANUELE THERAPIE

De filosofie

In mijn praktijk probeer ik u zoveel als mogelijk op maat te behandelen. De inhoud van de behandelingen wordt bepaald samen met u, mijn ruime en jarenlange klinische ervaring en de meest recente wetenschappelijke inzichten. Deze recente wetenschappelijke inzichten wijken meestal af van de richtlijnen van de beroepsvereniging, die de zorgverzekeraars zo graag zien toegepast. Dit is omdat een richtlijn meestal voor 5 jaar geschreven wordt. Teneinde u de meest optimale zorg te kunnen garanderen en ook om ruimte te maken voor mijn eigen creatieve proces binnen uw behandeling, werk ik zonder contracten met zorgverzekeraars. Dit houdt in, dat u mijn nota zelf bij de zorgverzekeraar mag declareren. In de wet is vastgelegd, dat iedereen in Nederland de gelegenheid moet hebben om een ongecontracteerde zorgverlener te bezoeken. Houd er niettemin rekening mee, dat uw verzekeraar mogelijk niet alle behandelkosten vergoed. Dit hangt af van uw polisvoorwaarden. Uiteindelijk ben ik er voor u en niet voor uw verzekeraar.

 

Zorgverzekeringen 2020

In dit overzicht vind je verzekeraars die fysiotherapie ook zonder contract vergoeden. Ze bieden een basisverzekering aan waarmee je, in combinatie met een aanvullende verzekering, fysiotherapie volledig vergoed krijgt. Onder een voorwaarde: de fysiotherapeut moet een marktconform tarief hebben.

ONVZ Basisverzekering Vrije Zorgkeuze
PNO Zorg Basisverzekering
VvAA Zorgverzekering Basisverzekering
Stad Holland Zorgpolis
Nationale Nederlanden Basisverzekering
Zilveren Kruis Basis Exclusief
IZA Eigen Keuze
United Consumers (VGZ) Eigen Keuze
Zorgverzekeraar UMC Basisverzekering
ZorgDirect Basisverzekering
CZ Zorgkeuzepolis
Zorg en Zekerheid Zorg Vrij Polis
Menzis Basis Vrij
OHRA Zorgverzekering Restitutie
Univé Zorgvrij
De Amersfoortse Eigen Keuze
FBTO Basisverzekering Restitutie
100%
30
 

Inloopspreekuur

Op donderdagavonden is er van 17.00 tot 17.45 uur inloopspreekuur.


 

 

Maak een afspraak

Neem contact met ons op voor een afspraak.


 

 

Meer over manuele therapie

Voor wie meer wil weten over manuele therapie.


 

Praktijk Saedt Manuele Therapie

Voor de patiënten en niet voor de verzekeraar