Mijn behandelingen in het kort

De behandelingen manuele therapie die ik geef, zijn doorgaans geen standaard behandelingen. De afgelopen 30 jaren heb ik deelgenomen aan veel na- en bijscholing (vooral in het buitenland) en ben zodoende vertrouwd geraakt met een breed scala aan “manuele therapieën” regulier en alternatief. Ook de directe link met (recente) wetenschappelijke inzichten die ik meestal tijdens de behandelingen samen met de patiënt probeer te leggen, wordt vaak als uniek ervaren door mijn patiënten. Niettegenstaande laat ik mijzelf en de patiënt ook altijd ruimte voor intuïtief (maar wel achteraf toetsbaar) handelen met als basis mijn klinische ervaring en de ervaring van de patiënt. Op deze manier ontstaat er een veelzijdige behandeling die alle aspecten van het zgn. “evidence based practice” in zich heeft. Dit handelen kenmerkt zich door een zo goed mogelijke integratie van wetenschappelijke kennis, klinische ervaring en de mening van mijn patiënt. Samen met mijn patiënt, probeer ik zo nauwgezet als mogelijk de oorzaak van de klachten te vinden. Dit lukt niet altijd overigens. In dit geval lukt het meestal wel om zoveel verlichting in de klachten aan te brengen dat deze als (goed) leefbaar kunnen worden beschouwd. Als dat niet het geval is gebeurt het ook wel eens dat ik mijn patiënt door moet sturen.

In het eerste consult probeer ik vast te stellen hoe groot de kans is dat een patiënt baat zal hebben van mijn behandelingen en hoeveel behandelingen er nodig zullen zijn. Hierover probeer ik altijd zo helder mogelijk te communiceren met mijn patiënten zodat zij weten wat hen te wachten staat.

Tijdens het behandelproces houd ik telkens stevig de vinger aan de pols of het doel van de behandeling binnen bereik komt. Als het niet zo vlot, probeer ik altijd veel variatie in de behandeling in te brengen en zo vergroot ik de kans op een zo optimaal mogelijk resultaat.

"During this period of time, my method included: » Orthopedie Medicine (from J. H. Cyriax and J. B. Mennell) » Osteopathy (from A. T. Stilland A. Stoddard) » My original techniques (F. M. Kaltenborn)"
- Freddy Kaltenborn in zijn boek "Manual Mobilisation of the Joints". Kaltenborn is een van de meest invloedrijke auteurs geweest voor de ontwikkeling van de Manuele Therapie in Nederland.


 

Anders

Vanaf 1 januari 2019 werk ik contractloos teneinde u de behandeling te kunnen garanderen waar ik zelf ook achter sta. Voorts kostte het handhaven van de eisen die voortvloeiden uit de contracten met de zorgverzekeraars mij teveel tijd en kopzorgen. Deze eisen gingen zo langzamerhand ten kosten van uw behandeltijd en mijn werkplezier. Zodoende heb ik besloten dit niet langer te laten gebeuren en ben ik als praktiserend manueel therapeut nu zelfstandig solist.

"Ik ervaar de behandeling van kleine kinderen als het mooiste, dat de manuele therapie mij heeft geschonken"
- Dr. Gottfried Gutman grondlegger van Manuele Therapie bij asymmetrische zuigelingen


 

Waarom gaat er iets veranderen?

Fysiotherapie is met de invoering van de zorgverzekeringswet in 2006 grotendeels in de aanvullende verzekering terecht gekomen. Binnen de aanvullende verzekering gelden de regels van de vrije markt, maar daar is voor Nederlandse fysiotherapeuten niet veel van te merken. Onderhandelen is niet mogelijk. Daarom zijn er de laatste tijd ook steeds meer protestacties van fysiotherapeuten. Wij krijgen jaarlijks meer administratieve lasten opgelegd door zorgverzekeraars, terwijl het tarief sinds 2006 zelfs niet met de inflatie is meegegroeid.

In mei van dit jaar heb ik hierover met minister Bruins van Volksgezondheid over kunnen spreken. Hierna was mijn conclusie, dat er weinig gaat verbeteren. Dit was voor mij aanleiding om na te denken of ik wel binnen de gecontracteerde zorg wil blijven werken. Hierop heb ik onlangs besloten, dat ik per 1 januari als ongecontracteerde zorgverlener verder wil. Wat gaat er dan veranderen...

 

Dit gaat er veranderen

Onder de naam Saedt Manuele Therapie, krijgt u dezelfde behandeling als gebruikelijk van mij, maar u wikkelt mijn nota zelf met uw zorgverzekeraar af. Er is een gerede kans, dat u niet de volledige nota krijgt vergoed; dat varieert per verzekeraar en per polis. Met een restitutiepolis krijgt u het meeste vergoed. Informeert u zich vooral bij uw zorgverzekeraar!

Als u deze veranderingen niet wilt, respecteer ik uw besluit en indien wenselijk help ik u zoeken naar een geschikte gecontracteerde collega binnen of buiten ons gezondheidscentrum.