Binnenland

Mijn onderwijsactiviteiten zijn zo’n 18 jaar geleden opgestart. Oud SOMT docent Henk Mohr heeft mij destijds gevraagd een stuk van een van zijn cursussen mee te komen geven in Ede. Later ontwikkelde zich hieruit de huidige basiscursus kinder-manueeltherapie. Deze cursus die ik samen met collega Peter Theunissen geef, hebben we in 2005 verplaatst naar het studiecentrum van de Radboud Universiteit, klooster Soeterbeeck in Ravenstein.

In de afgelopen 18 jaar heb ik in wisselende samenstelling ook nog andere specialisatiecursussen gegeven voor manueel therapeuten. In totaal heb ik (samen met mijn collega’s) na- en bijscholing verzorgd voor zo’n 2000 manueel therapeuten in binnen- en buitenland.

 

Onderstaand een kort overzicht van de gegeven cursussen:

* hoog cervicale manipulaties methode dr. A. Cramer
* snijzaalonderwijs op de snijzaal van de Radboud Universiteit
* kinder-manueeltherapie basiscursus
* kinder-manueeltherapie terugkomdag
* kinder-manueeltherapie herregistratiecursussen
* kinderfysiotherapie en HCFS
  Voor meer informatie over de cursussen die ik geef verwijs ik u graag naar de website EWMM.net

 

 

Daarnaast hebben we diverse keren gastdocenten uitgenodigd waaronder dr. Robby Sacher en dhr. Hans van den Berg.


Buitenland

Sinds 2007 verzorg ik samen met mijn collega af en toe een basiscursus kinder-manueeltherapie in Noorwegen. Voorts heb ik in 2017 lezingen mogen verzorgen in Oslo op een interdisciplinair congres inzake zuigelingenzorg en op het jaarcongres van de duitse artsenvereniging voor Manuele Geneeskunde de ÄMM.