Kinder-manueeltherapie

Heeft u een baby met de volgende symptomen?(1):

 

Overweeg dan een screening in mijn praktijk. Bovenstaande symptomen kunnen samenhangen met een stoornis in de functie van het nekje van uw kindje. Deze symptomen duidde men tot voor enkele jaren geleden aan met KISS syndroom (Kopfgelenk Induzierte Symmetrie Störungen). Tegenwoordig spreekt men van hoog cervicale functiestoornissen bij zuigelingen (HCFS).

Een stoornis in de functie van het nekje kan ontstaan door:

* een eenzijdige ligging in de baarmoeder tijdens de zwangerschap
* een moeizame bevalling al dan niet met vacuumpomp
* een gecompliceerde keizersnede
* niet altijd is de aanleiding voor de nekfunctiestoornis duidelijk

Een behandeling kinder-manueeltherapie kan een krachtig middel zijn om bovenstaande symptomen te doen verdwijnen. Niet zelden melden ouders na de behandeling dat ze “er een ander kind voor terug hebben gekregen”.

 

Bovenstaande bevindingen zijn nader beschreven in dit artikel(1) dat in 2018 verscheen.

- De behandelingen zijn aantoonbaar veilig!
- Een screening is snel, veilig en betrouwbaar en kan een hoop ellende voorkomen!
- Ik werk samen met een breed scala aan kinderfysiotherapeuten uit de wijde omgeving!

In mijn praktijk zie- en behandel ik veel jonge tot zeer jonge kinderen. De kinder-manueeltherapie is een relatief nieuw domein binnen de Nederlandse Manueel Therapie. Ruim 20 jaar geleden raakte ik samen met enkele collega’s, geïnspireerd door de behandelmethode die dr. Heiner Biedermann aan ons voorstelde(2). Dit was het begin van de introductie van de kinder-manueeltherapeutische behandeling van zuigelingen in Nederland. De behandeling van asymmetrische zuigelingen met een nekprobleem werd destijds KISS therapie genoemd. “KISS” staat voor “Kopfgelenk Induzierte Symmetrie Störungen” ofwel een asymmetrie van de zuigeling die ontstaat doordat er iets mis is met de bovenste nekgewrichten.

Vanaf 2014 is deze onderzoeks- en behandelmethode (na een jarenlange strijd om erkenning) opgenomen in het beroepscompetentieprofiel van de Nederlandse vereniging voor Manuele Therapie (NVMT). Om dit jonge deel van het vakgebied beter te onderbouwen ben ik samen met collega Bé van der Woude een samenwerking aangegaan met de Radboud Universiteit. We hebben met subsidie van de NVMT en onder de bezielende leiding van Prof. dr. Ria Nijhuis van der Sanden en Prof. dr. Rob de Bie een begin gemaakt met de wetenschappelijke onderbouwing van de behandeling van jonge zuigelingen. U vind hierover een uitgebreide beschrijving op deze pagina van deze site.

We zijn erin geslaagd om alle wetenschappelijke kennis omtrent behandeling van zuigelingen met manuele therapie samen te vatten in de zogenaamde fact sheets(3-6) (2016).

Verder is begin 2018 uiteindelijk het artikel(1) Common Manual Therapy Practices in the Netherlands for Infants With Upper Cervical Dysfunction: A Prospective Cohort Study. Journal of manipulative and physiological therapeutics. waarvan ik eerste auteur ben. Met dit artikel konden we in aantonen dat manuele therapie bij jonge zuigelingen veilig is. De onderzoeksopzet was niet geschikt om een uitspraak te doen over de effectiviteit van deze behandelvorm bij zuigelingen. Niettemin waren de resultaten zeer bemoedigend en nodigden die resultaten ons uit tot nader onderzoek.

Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden waardoor nieuwe publicaties op dit vakgebied aanstaande zijn. Naar verwachting zal in de eerste helft van 2019 een artikel verschijnen over de betrouwbaarheid, validiteit en de veiligheid van de testen die we bij zuigelingen gebruiken om vast te stellen of er wel of niet sprake is van een beperking in het nekje. Ook zit er een nieuwe (nog uitgebreidere!) literatuurreview in de pijplijn.

Hiermee ligt de weg op en voor een daadwerkelijk effectonderzoek. Over het design hiervoor wordt inmiddels nagedacht.

Mijn jarenlange ervaring in het onderzoeken en behandelen van zuigelingen, de vrijwel altijd prettige samenwerking met kinderfysiotherapeuten hebben er eigenlijk als vanzelf toe geleid dat ook kinderen op de behandelbank terecht kwamen. Tot voor kort was de veronderstelling van de NVMT dat er bij kinderen zich geen zwaarwegende functiestoornissen van de wervelkolom zouden voordoen. En als dat wel het geval was, zou dit probleem zichzelf wel oplossen. Niet is minder waar gebleken. Kinderen hebben wel degelijk net als volwassenen soms problemen met de functie van hun gewrichten (vooral de wervelkolom). De problemen kunnen zich uiten in:

* hoofdpijn
* nekpijn
* pijnklachten elders in de wervelkolom (vaak zelfs op meedere plaatsen tegelijk)
* onverklaarbare buikpijnklachten
* concentratiestoornissen
* gedrag waarbij de wervelkolom zeer frequent door het kind zelf wordt “gekraakt”. Dit fenomeen is bijna altijd symptomatisch voor een functiestoornis in de wervelkolom waarbij het kind “op zoek gaat” naar de oplossing

Mijn ervaring is dat kinderen met deze klachten zeer wel kunnen varen bij kinder-manueeltherapeutische behandeling. Het komt niet zelden voor, dat kinderen en hun ouders al een lange zoektocht langs diverse zorgverleners achter de rug hebben als ik ze voor het eerst zie. Het kan een eye opener zijn voor ouders en kinderen, als de symptomen die het kind heeft op een logische en reproduceerbare manier verklaard kunnen worden. Ik evalueer de functie van het houdings- en bewegingsapparaat in de brede zin van het woord. Dus naast de spieren gewrichten en banden, worden ook de banden waarmee bijvoorbeeld onze spijsverteringsorganen zijn opgehangen aan de wervelkolom in de beschouwing betrokken (visceraal onderzoek). Ook deze banden behoren tot het houdings- en bewegingsapparaat!

Kinder-manueeltherapeutische behandeling geeft bij een juiste indicatiestelling over het algemeen op korte termijn veel verlichting of volledige genezing van de klachten.

Naast het onderzoeken en behandelen van zuigelingen en kinderen verzorg ik samen met collega docenten sinds 2000 de basiscursussen voor manueel therapeuten die graag zich willen specialiseren tot kinder-manueeltherapeut. Daarnaast verzorgen ik samen met mijn collega docenten nog andere specialisatiecursussen voor manueel therapeuten www.ewmm.net

"Ik ervaar de behandeling van kleine kinderen als het mooiste, dat de manuele therapie mij heeft geschonken"
- Dr. Gottfried Gutman grondlegger van Manuele Therapie bij asymmetrische zuigelingen

1 Saedt E, Driehuis F, Hoogeboom TJ, van der Woude BH, de Bie RA, Nijhuis-van der Sanden MWG. Common Manual Therapy Practices in the Netherlands for Infants With Upper Cervical Dysfunction: A Prospective Cohort Study. Journal of manipulative and physiological therapeutics. 2018;41(1):52-61.
2 Biedermann H. Manual therapy in children. 2004.
3 Driehuis F. Nijhuis van der Sanden M.W.G., Saedt E., Woude B.H. v.d., Bie de R.A. . Fact sheet manuele therapie bij zuigelingen 0 - 1 jaar (diagnostiek). 2016.
4 Driehuis F. Nijhuis van der Sanden M.W.G., Saedt E., Woude B.H. v.d., Bie de R.A. . Fact sheet manuele therapie bij zuigelingen 0 - 1 jaar (behandeling). 2016.
5 Driehuis F. Nijhuis van der Sanden M.W.G., Saedt E., Woude B.H. v.d., Bie de R.A.. Factsheet Manuele Therapie - Diagnostiek bij kinderen.pdf. 2016.
6 Driehuis F. Nijhuis-van der Sanden MWG, Saedt E., Woude B. v.d., Bie R. de. Factsheet Manuele Therapie - Behandeling van kinderen.pdf. 2016.