Curriculum belangrijkste cursussen, docentschappen en overige

 

Opleiding/cursussen:

Jaar:  
1984 – 1988 Opleiding fysiotherapie HAN diploma (2 van de 4 onderdelen cum laude)
1989 – 1993 Nederlandse Akademie Orthopedische Geneeskunde opleiding orthopedische geneeskunde afgerond
1992 – 1996 Opleiding Manuele Therapie afgerond (SOMT)
1998 – 2000 Opleiding sportfysiotherapie aan het IAS afgerond
1999 ACG cursus "methodisch handelen"
1998 – heden Vrijwel ieder meerdaags EWMM congres bezocht
(Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Spanje, Zwitserland)
2000 ACG cursus "verslaglegging en registratie"
2001 Cursus wervelkolomrevalidatie aan het IAS afgerond
2002 Mulligan cursus
2002 David Butler, volledige cursus “the sensitive nervous system”
2002 HAN post HBO cursus "Evidence based practice"
2002 Dagvoorzitter Kiss congres Reehorst, Ede, Nederland
2002 - heden Vrijwel jaarlijks workshops Heiner Biedermann in Antwerpen bezocht en meestal
ook een voordracht gehouden 2006, 2005, 2008, 2009, 2011
2003 EWMM Deutschland congres "Kindliche Entwicklung" 2 daags congres te Kiel
2003 SOMT cursusdag "hoofdpijn en manuele therapie"
2005 Basiscursus KISS voor artsen orthomanuele geneeskunde verzorgd
2005 EWMM Deutschland congress "Cervicomandibuläres Syndrom: Interdependenz von
HWS und Kau-Kieferapparat". 2 daags congres te Bochum
2006 Terugkomdag KISS cursus voor artsen orthomanuele geneeskunde verzorgd
2006 EWMM Deutschland congress "Manualtherapie bei Kindern KISS - KIDS".
2 daags congres in Hannover
2007 - 2009 Cursus met dr. Robby Sacher (bij en nascholing manuele therapie)
2007 Cursus bij den Norske Manuellterapeutforening te Oslo:
"Kurs i diagnostisering og behandling av dysfunksjoner i de øvre nakkeledd hos barn
2007 Gelre Ziekenhuis Apeldoorn refereeravond "de scheve zuigeling"
2008 Centrum BTR cursus "bekkenpijn tijdens en na de zwangerschap deel I"
2008 NPI cursus "Oefenprogramma's bij perifere vestibulaire en cervicogene duizeligheid.
2 daagse NPI cursus
2008 EWMM Deutschland cursus "EWMM refresherkurs Radiologische Diagnostik und
Behandlungstechniken funktionell- vertebragener Krankheitsbilder 2 daagse cursus bij
dr. L.  Koch te Hamburg
2008 IFOMT congres Rotterdam
2009 Abakus, cursus "klinisch redeneren, obejctiveren en registreren in het kader van een EPD
2009 MTC - cursus "Medical Taping concept”
2009 Medac cursus "Reanimatie bij zuigelingen"
2009 PAOG Heijendaal symposium "wat is er aan de hand?"
2010 Cursus te Oslo: Manuellterapeutenes Servicekontor cursus "Barn og unge - har vi kunnskapen?
2011 NPI cursus "Masterclass Advanced Rehabilitation for Vestibular Disorders and
Cervicogenic Dizziness" 2 daagse cursus met Nicole Acerra (CN)
2012 - 2013 Cursus bij Hans van den Berg OOMT: Low Force Small Amplitude High Velocity Thrust Techn.
CWK/CTO
2013 Basisopleiding MSU-echografie Nationaal Trainingscentrum echografie (NT-e)
2013 Symposium SOMT “Safety first: manueeltherapeut. besluitvorming en
hoog-cervicale manipulaties” Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie, NVMT
2013 ZIMMT jahrestreffen Ärtzte Manuelle Medizin in Bad Ilsenburg 2 dagen
2015 Eerste lichting extended scope voor manueel therapeuten bij de SOMT
2015 Deelname aan pilot extended scope in Nederland van de NVMT
2015 Organisatie en deelname aan zelf georganiseerde in service cursus
"digitale verslaglegging en methodisch handelen”door first line
2016 Masterclass manipulaties wervelkolom bij Laurie Hartman te Londen
2016 Deelname aan cursus "Anderhalflijnszorg: Farmacologie voor fysiotherapeuten"
2017 Module Viscerale mobilisaties Barral Institute Denemarken
2018 Verdere verdieping en uitbreiding modules Viscerale mobilisaties bij Barral institute Denemarken
2018 2 Daagse masterclass manuele technieken bij Laurie Hartman te Londen

 

Overige activiteiten:

Jaar:  
1988 – heden Schier ontelbare en niet meer geheel te reproduceren deelname aan na
en bijscholingen en participatie in commissies meest met betrekking tot manuele therapie.
1988 – heden Denktank van ieder NVMT bestuur tegen wil en dank.
1988 – 1998 Fysiotherapeut in loondienst praktijk H.W. van der Vliet St. Anthonis, Oploo en Overloon.
2002 – 2011 Ontwikkeling en continue doorontwikkeling van (een van de eerste in NL) systematische
anamnese en onderzoeksformulieren fysiotherapie en anamnese en onderzoeksformulieren KISS.
Deze formulieren worden inmiddels door de Nederlandse KISS manueeltherapeuten
(286 peildatum 04-12-2011) in de praktijk gebruikt. Electronische versie voor EPD is in ontwikkeling.
2002 – heden EWMM Nederland docentschap hoog cervicale manipulaties,  kinder – manuele therapie (vh Kiss), Snijzaal
2002 – 2005 Cursusorganisatie cursus “der Cramergriff” door dr. med. Albert Cramer (SOMT)
2005 – heden Organisator en mededocent cursus “der Cramergriff”
2005 Ontwikkeling en productie van veel videomateriaal inzake onderzoek en behandeling t.b.v. onderwijs
2005 Publicatie artikel “Kiss in Nederland the state of art” in Tijdschrift Manuele Therapie
2007 – heden EWMM KISS cursus Noorwegen docentschap
2007 - 2009 Cursusorganisatie (3x) cursus met dr. Robby Sacher (bij en nascholing manuele therapie)
2008 – heden Mede directielid en eigenaar gezondheidscentrum "Schaafdries" te Ravenstein, eigenaar praktijk voor
fysiotherapie in dit centrum, medewerker / coach / ICT verantwoordelijke praktijk voor Kinderfysiotherapie
Daanen - Derksen te Arnhem en Saedt – Daanen te Ravenstein.
2008 – heden Publicatie van diverse artikelen in nationale vakbladen
2009 Organisatie inkoop en uitonderhandelen van electronisch patiëntendossier voor 7 collega praktijken met
organisatie van bijbehorende begeleidings- en opleidingstraject middels cursussen klinisch redeneren.
2009 Nieuw curriculum en cursusmateriaal geschreven voor 4 daagse herregistratiecursus KISS. Nieuw model
tav. motorische ontwikkeling van de zuigeling ontwikkeld en in cursusmateriaal geïmplementeerd.
Alternatieve pathofysiologische indeling en klinisch redenatiemodel m.b.t. scoliose ontwikkeld
en in cursusmateriaal geïmplementeerd.
2009 Advisering Masterstudie mw. Agnes Mordt aan de Universiteit van Bergen (Noorwegen)
2009 Advisering Noorse academie van wetenschappen inzake vraagstelling naar risico en effectrapportage KISS
2010 Mede organisator orthopedisch interdisciplinair spreekuur 6 wekelijks op gezondheidscentrum Schaafdries
met orthopeed, huisartsen en fysiotherapie.
2010 Publicatie artikel “State of Art” in Manuelle Therapie in 2010 (15)
2011 Het mee ontwikkelen van de dtf module d.m.v. het aanleveren van specialismespecifieke rode vlaggen
ter implementatie in het  EPD Incura.
2011 Aanschaf eerste gefocuste shockwaveapparaat (EMS) in Nederland
2012 Lid KNGF delegatie overleg over “de zorgmarkt” met directie van NZa
2012 Invoeren echografie praktijk fysiotherapie Saedt Daanen
20013 Presentatie onderzoeksresultaten op congres Noorse manuele therapievereniging te Oslo
2012 - 2013 Organisatie cursussen Hans van den Berg bij de EWMM
2013 Presentatie op ZIMMT congres te Bad Ilsenburg (Duitsland) van alternatieve behandeling van
neurologische verschijnselen tijdens zgn. relaps fase bij ms patiënt met manuele therapie.
2013 - 2014 Mee ontwikkelen en verzorgen snijzaalcursus Radboud Universiteit Nijmegen.
2013 Middels een motie, intensieve literatuurstudie en intensieve eigen onderhandelingen met de Inspektie
voor de Gezondheidszorg (IGZ) samen met EWMM collegae voorkomen dat ter ALV van de NVMT wordt
besloten tot het verder verbieden van hoog cervicale HVT technieken.
2013 Alternatieve bezuinigingsvoorstellen ingediend voor eerste lijns zorg op uitnodiging VWS met uiteindelijk
korte persoonlijke toelichting aan minister E. Schippers.
2014 Middels een motie en intensieve literatuurstudie samen met EWMM collegae voorkomen dat het nieuwe
concept beroepsprofiel manuele therapie ter ALV van de NVTM wordt aangenomen waardoor de
populatie 0 – 18 jaar buiten bereik van de manuele therapie zou geraken.
2014 Na onderhandelingen met KNGF en NVMT overeenstemming bereikt invoeren subspecialisatie
kinder – manuele therapie.
2014 Medewerking aan uitzending VARA’s Kassa t.b.v faciliteren toestemming NZa om meerdere prestaties
op één dag te mogen declareren waarna deze beleidsregel daadwerkelijk is verschenen.
2014 Verzorging avond kinder – manuele therapie (vh KISS) in zwanger en fit cursus praktijk fysiotherapie
Saedt - Daanen.
2015 Publicatie “Characteristics of Asymmetric Infants Reported by Parents and Manual Therapists”
– “The possible value of manual therapy in infants with positional preference” samen met
collega Bé van der Woude onder leiding van Prof. Dr. Rob A. de Bie, PT,
PhD en Prof. Dr. Maria W.G. Nijhuis-van der Sanden, PT, PhD.
2015 Mede auteur van aanvraag voor onderzoekssubsidie WCF t.b.v. onderzoek naar IRR van
hoog cervicaal mobiliteitstesten bij zuigelingen i.s.m. prof dr. M.W.G. Nijhuis,
prof. Dr. R. de Bie, mw. R. Driehuis en B. v.d. Woude.
2015 Zitting gehad en mede auteur van domeinbeschrijving manuele therapie bij kinderen in
opdracht van de NVMT
2016 Mede auteur fact sheet manuele therapie bij zuigelingen in opdracht van de NVMT
en in samenwerking met prof dr. M.W.G. Nijhuis, prof. Dr. R. de Bie,
mw. R. Driehuis en B. v.d. Woude.
2016 Mede auteur fact sheet manuele therapie bij kinderen in opdracht van de NVMT
en in samenwerking met prof dr. M.W.G. Nijhuis, prof. Dr. R. de Bie,
mw. R. Driehuis en B. v.d. Woude.
2016 Mede auteur fact sheets manuele therapie bij kinderen, diagnostiek en behandeling
i.s.m. Prof. dr. R. de Bie en mw. M.W.G. Nijhuis v.d. Sanden
2016 Deelname cursus Farmacologie voor Fysiotherapeuten (SOMT)
2017 Lezing verzorgd op multidisciplinair congres over perinatale zuigelingenzorg te Oslo.
2017 Lezing verzorgd op congres ZIMMT op uitnodiging van de duitse Ärztevereinigung für Manuelle Medizin.
2017 Op verzoek / uitnodiging zitting in cie vertrouwen in beweging van het KNGF 
2017 Op verzoek / uitnodiging NZa, KNGF zitting genomen in klankbordgroep toekomstige
bekostiging fysiotherapie
2017 in samenwerking met EPD software leverancier Winbase diverse meetinstrumenten ontwikkeld
t.b.v. de metingen in het behandelproces van de asymmetrische zuigeling. Deze instrumenten zijn in
het EPD geïmpelementeerd en beschikbaar voor alle gebruikers in het land.
2018 Op verzoek deelname aan Schrap en Verbeterweken
(org. min. van VWS, VVAA, het roer moet om)
2018 Publicatie Saedt E, Driehuis F, Hoogeboom TJ, van der Woude BH, de Bie RA,
Nijhuis-van der Sanden MWG. Common Manual Therapy Practices in the Netherlands
for Infants With Upper Cervical Dysfunction:
A Prospective Cohort Study. Journal of manipulative and physiological therapeutics. 2017.
2018 Met Ria Nijhuis aanbieden aan en bespreken uitkomsten schrapsessies met
minister Bruins van VWS namens VVAA - KNGF (30-03-2018)
2018 2018 Ontwikkeling declaratiecontract voor de collega’s en beschikbaar
gesteld via actiegroep fysiotherapie op fb.
2018 Meegewerkt aan het tot stand komen van een interne richtlijn excessief huilen.
Deze richtlijn is binnen gezondheidscentrum ontwikkeld door een gezamenlijk team van:
kinderfysiotherapeuten, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, huisartsen, lactatiekundigen,
verloskundigen, (pre) logopeden en een osteopaat, allen werkzaam binnen
Gezondheidscentrum de Schaafdries.

BIG-nummer: 29034899704